№22/076892-еп

Збереження та Захист Національного Надбання України Унікального Природного комплексу Старовікової заплавної діброви та цілинних заплавних луків Національно Природного Парку «Святі Гори» в м.Святогірськ. Змінити господарську зону на зону РЕГУЛЬОВАНОЇ РЕКРЕАЦІЇ !!!

Автор (ініціатор): Мороз Віталій Сергійович
Дата оприлюднення: 22 жовтня 2019
На теперішній час територія м. Святогірськ, яка включена до меж НПП «Святі Гори» згідно Указу Президента України №135/97 від 13.02.1997 року, віднесена до господарської зони. В тім на території міста знаходиться частина унікального природного комплексу – трьохсотлітньої заплавної діброви. Друга частина комплексу знаходиться в користуванні саме НПП «Святі Гори» та віднесена до зони регульованої рекреації (Проект організації НПП «Святі Гори», затверджений наказом Міністерства екології та природних ресурсів №163 від 25.04.2002 року). Доцільне – частину діброви та смугу заплавних лук з поодинокими старими дубами, які знаходяться на землях, підпорядкованих Святогірській міській раді, обов’язково включити до зони РЕГУЛЬОВАНОЇ рекреації національного парку. Територія ділянки природних комплексів, які пропонується включити до зони регульованої рекреації знаходиться у південно-західній частині міста Святогірськ, на лівому березі Сіверського Дінця та обмежена: на півночі вулицею Курортна; на сході землями Святогірської міської ради; на заході ТОВ "Зелений гай".

В минулі роки Старовікова Святогірська діброва була заказником місцевого значення «Дубовий гай», пізніше її було долучено до заказника загальнодержавного значення «Гори Артема». В теперішній час на території, що розглядається, існують дві пам’ятки природи місцевого значення: «Тополя» і «Дуб героїв долини». Частина Унікального комплексу Старовікова заплавна діброва, на території якої знаходиться рідкісні старовірові 293 дерева дуба звичайного вік яких перевищує 300 років. Вік одного з них явно перевищує 600 та ще 13 – 500 років. Тут зростають 5 видів рослин, що охороняються Червоною книгою України:
Fritillaria meleagroides Patrin ex Schult. et Schult. fil. – рябчик менший,
Gladiolus tenius M. Bieb – косарики тонкі,
Orchis palustris Jacq. – зозулинець болотний,
Ornithogalum boucheanum (Kunth.) Aschers. – рястка Буше,
Tulipa quercetorum Klok. et Zoz – тюльпан дібровний,
та 4 видів рослин, які охороняються на регіональному рівні:
Coccyganthe flos-cuculi (L.) Fourr. – зозулин цвіт звичайний,
Caltha palustris L. – калюжниця болотна,
Convallaria majalis L. – конвалія звичайна,
Corydalis solida (L.) Clairv. – ряст щільний.
У воді біля берега даної ділянки зростають «червонокнижна» сальвінія плаваюча – Salvinia natans (L.) All. та глечики жовті – Nuphar lutea (L.) Smith, які охороняються рішенням обласної ради.
Фауна даної території характерна для анклавів «Донецького лісостепу», які збереглися в Святогір’ї та його околицях. Серед червонокнижних видів слід відзначити красотіла пахучого (Calosoma sycophanta L.), жука-оленя (Lucanus cervus L.), махаона (Pahilio machaon L.), подалірія (Iphiclides podalirius L.), поліксену (Zerinthia polyxena), гадюку Нікольського (Vipera nikolskii), мідянку (Coronella austriaca Laur.), різноманітна фауна та насичений трав’яний покрив, усе це зазнає тиск. Нажаль зазначена діброва та заплавні луки не відносяться до зони регульованої рекреації парку, а частина діброви зовсім не була включена до земель парку під час винесення його меж в натуру.
Так як частина діброви находиться у господарській зоні НПП «Святі Гори» унікальному природному комплексу постійно загрожує можливість її забудови, рекреаційна дигресія лісів, а також неконтрольований потік відвідувачів накопичується побутове сміття та збільшується кількість пожеж.
Більш за все турбує позиція представників органів місцевого самоврядування, не виключенням є і директор НПП «Святі Гори» який очолює політичний осередок в м.Святогірську та з 2015р. є депутатом Святогірської міської ради, які на протязі останніх років починаючи з 2015р по наступний час намагаються забудувати дану територію в будь-який спосіб. З початку це було дачне будівництво на 88 земельних ділянок, а останній проект це створенням спеціалізованого спортивного парку з розміщенням споруд олімпійської спортивної бази, де першочерговим будівництвом буде центр прийому спортсменів, який складається з трьох блоків загальною площею 3,112 тис. м2, а саме: 1 блок ─ адміністративний; 2 блок ─ відновлювальний (медичні кабінети, палати, інфекційний бокс, сауни, гідротерапія); 3 блок ─ житловий (призначений для проживання 300 осіб) та харчблок (на 150 осіб). Мало того передбачено 417 машино-місць для паркування легкового автотранспорту спортсменів та відвідувачів комплексу, а також передбачені місця для паркування автобусів для спортивних команд та уболівальників з інших міст. Це вказує на агресивне будівництвом з витікаючими катастрофічно-згубними наслідками, які призведуть до повного знищення унікального природного старовікового комплексу та порушенням спеціальних нормативно-правових актів, а саме: - Закон України «Про Червону книгу України» №3055-ІІІ; - Закон України «Про природно-заповідний фонд України» №2456-ХІІ; - Закон України «Про тваринний світ» №2894-ІІІ; - Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VІІІ; - Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» №2354- VIII - Розпорядження Кабінету міністрів України «Про схвалення Концепції екологічного оздоровлення басейну р. Сіверський Донець» від 23.04.2003 № 224-р; - «Правилами охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами» затверджених постановою Кабінету міністрів України від 25.03.1999 № 465. - «Положенням про національний природний парк Святі Гори» затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 12.12.2011 № 520.

Все це може призвести до суспільного екологічного резонансу, як в країні у цілому, так і в усьому світі. Тому з метою збереження унікальних, особливо цінних природних комплексів та більш раціонального використання рекреаційних ресурсів Святогір’я, необхідне встановити на даній території режим зони регульованої рекреації НПП «Святі Гори».
Перелік осіб які підписали електронну петицію*
* інформаційне повідомлення про додаткову перевірку голосів
1.
Францев Єгор Вікторович
22 січня 2020
2.
Микитинець Галина Іванівна
21 січня 2020
3.
Колосов Володимир Сергійович
21 січня 2020
4.
Тивончук Вадим Васильович
21 січня 2020
5.
Левчук Юрій Владиславович
21 січня 2020
6.
Брезинська Олена Георгіївна
20 січня 2020
7.
Семіляк Сергій Арсентійович
20 січня 2020
8.
Гавриш Андрій Андрійович
20 січня 2020
9.
Міскевич Дар'я Євгенівна
20 січня 2020
10.
Головко Ольга Владимировна
20 січня 2020
11.
Денисова Олександра Ростиславівна
20 січня 2020
12.
Новіков Олег Іванович
20 січня 2020
13.
Коломієць Анна Геннадіївна
18 січня 2020
14.
Сичевський Сергій Васильович
17 січня 2020
15.
Дюба Марія Володимирівна
17 січня 2020
16.
Озірна Аксинія Володимирівна
17 січня 2020
17.
Товстик Володимир Володимирович
17 січня 2020
18.
Єлисєєв Дмитро Олександрович
17 січня 2020
19.
Андрущенко Тетяна Євгеніївна
17 січня 2020
20.
Лисиця Анастасія Олександрівна
17 січня 2020
21.
Демченко Денис Анатольевич
17 січня 2020
22.
Польгун Сергій Анатолійович
16 січня 2020
23.
Чебаненко Олексій Сергійович
16 січня 2020
24.
Руцький Сергій Васильович
15 січня 2020
25.
Лишенюк Світлана Адамівна
14 січня 2020
26.
Золотар Тетяна Василівна
13 січня 2020
27.
Биховець Валерій Миколайович
13 січня 2020
28.
Корсовецький Віталій Олександрович
13 січня 2020
29.
Озеров Роман Анатолійович
13 січня 2020
30.
Мотиль Вiктор Миколайович
13 січня 2020
890
голосів з 25000
необхідних
Не підтримано
Збір підписів завершено