№22/077482-еп

Про посилення відповідальності за самовільне випалювання рослинності або її залишків (внесення змін та доповнення до ст. 77-1 та ст.255 КУпАП) та повного перегляду КУпАП

Автор (ініціатор): Буняк Вадим Олександрович
Дата оприлюднення: 30 жовтня 2019
В Україні, одна з проблем – низький рівень соціальної свідомості громадян та безкарність. Однією з підстав цієї проблеми є неналагоджений механізм притягнення осіб, які вчинили адміністративне правопорушення до відповідальності та її розмір, який, у разі настання, загалом, – незначний.

Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП) створений з метою виховання громадян у дусі точного і неухильного додержання Конституції і законів України, поваги до прав, честі і гідності інших громадян, тощо.

На сьогодні, вбачається, що завдання КУпАП не виконуються. Враховуючи зазначене, хоча би, на прикладі ст.77-1 КУпАП, з метою перегляду КУпАП в цілому, пропоную:

І. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (80731-10) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни та доповнення:

1) у статті 77-1:

у частині першій слова «на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах» замінити словами «на землях України в межах її території», слова «від десяти до двадцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян» замінити словами «від ста до двохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян», а слова «від п’ятдесяти до сімдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян» замінити словами «від шістисот до дев’ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян»;

у частині другій слова «від двадцяти до сорока неоподаткованих мінімумів доходів громадян» замінити словами «від двохсот десяти до чотирьохсот шістдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян», а слова «від сімдесяти до ста» замінити словами «від дев’ятисот до тисячі двохсот п’ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян»;

доповнити частиною третьою такого змісту:

"Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за одне з порушень, передбачених частиною першою, частиною другою цієї статті, -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян та посадових осіб, у двохкратному розмірі пропорційно від розміру адміністративного стягнення передбаченого пунктом 1 частини першої, частини другої цієї статті";

2) абзац другий пункту 1 частини першої статті 255 після цифр "51-2" доповнити цифрами "77-1".

ОСКІЛЬКИ:

1. Слова «на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах»:

1.1. Не охоплюють все землю території України, шкода, що завдається від випалювання сухої рослинності (+/-) є однакова та розділяти землі – недоречно, вбачається нерівнозначне ставлення до оточуючого навколишнього природного середовища, тощо.

1.2. Згідно ч.3 ст.18 Земельного кодексу України - Україна за межами її території може мати на праві державної власності земельні ділянки, правовий режим яких визначається законодавством відповідної країни.
Саме на цій підставі, зазначені слова, пропоную замінити на слова «на землях України в межах її території».

2. Останні зміни до статі вносились 10 років тому. Станом на 01.01.2019 за порушення громадянами ч.1 ст.77-1 КУпАП розмір штрафу відносно заробітної плати складає від 4 до 8 %, а розмір мінімального неоподаткованого мінімуму громадян залишився на рівні 17 грн.

Слова, які стосуються розміру адмін. стягнення, пропоную замінити на підставі мого аналізу розміру адмін. стягнень, які були передбачені з моменту доповнення КУпАП статтею 77-1, в подальших її змінах та мали такий вигляд:

2.1. Середній відсоток розміру штрафу відносно розміру мінімальної заробітної плати (за відповідний рік) за порушення ч.1 ст.77-1 КУпАП за 1996, 2003, 2005, 2009 рік:

- громадянами, складав від 40 до 97 %, що в грошовому еквіваленті, на 01.01.2019 від мінімальної заробітної плати, становить від 1,669 до 4,047 грн. та від 98 до 238 неоподаткованих мінімумів доходів громадян відповідно;

- посадовими особами, складав від 242 до 379 %, що в грошовому еквіваленті, на 01.01.2019 від мінімальної заробітної плати, становить від 10,098 до 14,188 грн. та від 594 до 930 неоподаткованих мінімумів доходів громадян відповідно.

2.2. Середній відсоток розміру штрафу відносно розміру мінімальної заробітної плати (за відповідний рік) за порушення ч.2 ст.77-1 КУпАП за 1996, 2003, 2005, 2009 рік:

- громадянами, складав від 86 до 186 %, що в грошовому еквіваленті, на 01.01.2019 від мінімальної заробітної плати, становить від 3,588 до 7,761 грн. та від 211 до 456 неоподаткованих мінімумів доходів громадян відповідно;

- посадовими особами, складав від 340 до 509 %, що в грошовому еквіваленті, на 01.01.2019 від мінімальної заробітної плати, становить від 14,188 до 21,240 грн. та від 834 до 1,249 неоподаткованих мінімумів доходів громадян відповідно.

Наглядний аналіз розміру штрафів з моменту доповнення КУпАП статтею 77-1

3. В статті відсутня частина третя, яка передбачала би відповідальність за ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення з пропорційним підвищенням розміру адміністративної відповідальності.

В календарному році суха рослинність, її залишки, випалюються постійно. За рік багато часу, щоб вчинити правопорушення повторно. Пропоную доповнити статтю частиною третьою.

4. Повноваження щодо складання протоколів про адмін. правопр. за ст.77-1 КУпАП, відповідно до п.7, 20 ст.255 КУпАП має громадський інспектор з охорони довкілля, єгері та посадові особи користувачів мисливських угідь, уповноважених на охорону державного мисливського фонду. Повноваження щодо розгляду справ (протоколів), відповідно до 242-1 КУпАП має право Державна екологічна інспекція України.

Проте, викликати представника територіального органу «екоіспекції» на місце вчинення адмін. правопор. майже не можливо, оскільки:

- працюють в будні дні з 09:00 до 18:00 год;

- громадські інспектори не наділенні транспортними засобами для оперативного реагування, фактично не в змозі самостійно затримувати правопорушників, встановлювати їх особу для складання проколів.

Вважаю, необхідно надати повноваження зі складання протоколів про адмін. правопор. за ст.77-1 КУпАП - органам Нац. поліції України для миттєвого реагування та ініціювати внесення змін та доповнень до Інструкції з оформл. матеріалів про адмін. правопор. в органах поліції.

ІІ. На зазначеному прикладі, провести повний перегляд КУпАП, внести зміни та доповнення.

ІІІ. З метою актуалізації розмірів штрафів за правопорушення передбачені КУпАП, враховуючи, що розмір штрафу за адмін. правопор. встановлені у розмірі неоподаткованого мінімуму доходів громадян, який не одне десятиліття залишається на рівні 17 грн, доцільно замінити на розрахунок у відсотковому співвідношенні від прожиткового мінімуму чи мінімальної заробітної плати, який постійно змінюється та актуальність якого, без перегляду розміру адміністративних стягнень - не втрачається
Перелік осіб які підписали електронну петицію*
* інформаційне повідомлення про додаткову перевірку голосів
1.
Чернобай Ігор Сергійович
30 січня 2020
2.
Півчук Аліна Валеріївна
30 січня 2020
3.
Запорожець Андрій Йосипович
29 січня 2020
4.
Орлов Михайло Юрійович
29 січня 2020
5.
Липчанський Валерій Михайлович
28 січня 2020
6.
Гуменюк Віктор Олександрович
27 січня 2020
7.
Казмірук Валерія Русланівна
25 січня 2020
8.
Коробчук Марина Юріївна
10 січня 2020
9.
Горєлов Максим Миколайович
07 січня 2020
10.
Осейко Вікторія Миколаївна
05 січня 2020
11.
Данилюк Антон Олександрович
28 грудня 2019
12.
Чорна Марія Олександрівна
26 грудня 2019
13.
Дмитрієв Мирослав Дмитрович
22 грудня 2019
14.
Шаповал Євгенія Вікторівна
11 грудня 2019
15.
Роман Юлія Петрівна
11 грудня 2019
16.
Денисюк Наталія Олексіївна
07 грудня 2019
17.
Запольська Оксана Василівна
01 грудня 2019
18.
Ільченко Тетяна Павлівна
01 грудня 2019
19.
Квицинская Исана Владимировна
30 листопада 2019
20.
Кудрявцева Аліна Сергіївна
27 листопада 2019
21.
Захаревич Анна Вадимівна
27 листопада 2019
22.
Птуха Дарина Володимирівна
22 листопада 2019
23.
Петровський Олександр Анатолійович
19 листопада 2019
24.
Басараб Анастасія Володимирівна
17 листопада 2019
25.
Котляр Вадим Васильович
17 листопада 2019
26.
Пузач Роман Игоревич
15 листопада 2019
27.
Гнаткевич Юлія Ігорівна
11 листопада 2019
28.
Хоцевич Іван Сергійович
11 листопада 2019
29.
Тітула Віктор Миколайович
10 листопада 2019
30.
Шелест Роман Михайлович
10 листопада 2019
90
голосів з 25000
необхідних
Не підтримано
Збір підписів завершено