№22/082462-еп

Про схему «ПІДНИЖЧЕННЯ» пенсії військовослужбовцям Порошенко-Гройсмана

Автор (ініціатор): Кумуржи Людмила Геннадіївна
Дата оприлюднення: 13 січня 2020
Про схему «ПІДНИЖЧЕННЯ» пенсії військовослужбовцям Порошенко-Гройсмана

Пане президент!
Чи не могди би Ви мені допомогти?
А я допоможу Вам…
Дуже сподіваюся що Ви користуєтесь схемою «ПІДНИЖЧЕННЯ» пенсії військовослужбовцям несвідомо.
По суті.
1.Петро Порошенко підписує Закон України від 6 грудня 2016 року №1774-VIII Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 2, ст.25), який фактично відміняє Закон України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" та надає право Гройсману перераховувати, тобто призначати піднижчену пенсію військовослужбовцям
2. Гройсман перераховує, тобто призначає піднижчену пенсію військовослужбовцям постановою №103.
3.Суд визнає протиправними та нечинними пункти 1, 2 постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 103.
4. Гройсман ігнорує суд, Конституцію, Ваші добрі починання, пенсіонерів, Армію тощо…. Та видає ту саму постанову за іншим №804.
5.Ви користуєтесь схемою «ПІДНИЖЧЕННЯ» пенсії військовослужбовцям Порошенко-Гройсмана.
У Вас є офіс, партія, радники, Верховна Рада, Конституційний Суд тошо…., а також совість, а у мене окуляри за пів ціни
Намагаюсь вірити, що у вади в зорі, або до нас, просто, не дойшла черга…

Подробиці нижче:
У зв’язку з прийняттям змін до законів України та постанов Кабінету міністрів, був вимушений дослідити ситуацію «осіб, які мають право на пенсію за Законом», а саме за умов, порядку та розміру, передбачені Кабінетом Міністрів України.
Виявив:
1. Пенсія ніколи не обчислювалась за Законом, а лише за Постановою Кабінетом Міністрів України, розмір якої не співпадає з гарантованою законом.
2. З гідно до підпункту 3) пункту 10. Закону України від 6 грудня 2016 року №1774-VIII Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 2, ст.25) змінено частину четверту, яка фактично відміняє дію Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399 із наступними змінами), а саме дає право на обчислення пенсії Кабінетом Міністрів України на свій розсуд (умови, порядок та розміри). Сам Закон не вважаю конституційним (Конституція України Стаття 22. … При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод).
Стара редакція статті 63: Перерахунок раніше призначених пенсій Перерахунок раніше призначених пенсій військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їх сімей у зв'язку із введенням в дію цього Закону провадиться за документами, що є у пенсійній справі, а також додатковими документами, поданими пенсіонерами на час перерахунку. Якщо пенсіонер згодом подасть додаткові документи, які дають право на подальше підвищення пенсії, то пенсія перераховується за нормами цього Закону. При цьому перерахунок провадиться за минулий час, але не більш як за 12 місяців з дня подання додаткових документів і не раніше, ніж з дня введення в дію цього Закону. Призначені військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їх сімей пенсії перераховуються з підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ. ( Частина третя статті 63 в редакції Закону N 3946-12 від 04.02.94 ).
Нова редакція Статті 63: "Усі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку у зв’язку з підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, на умовах, у порядку та розмірах, передбачених Кабінетом Міністрів України. У разі якщо внаслідок перерахунку пенсій, передбаченого цією частиною, розміри пенсій звільненим із служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, є нижчими, зберігаються розміри раніше призначених пенсій".
3. 21 лютого 2018 р. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ приймає постанову N 103, в якій мені в п 2. призначено виплату перерахованих відповідно до пункту 1 цієї постанови підвищених пенсій (з урахуванням доплат до попереднього розміру пенсій, підвищень, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством (крім підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, що визначені законом) проводити з 1 січня 2018 р. у таких розмірах:
з 1 січня 2018 р. - 50 відсотків;
з 1 січня 2019 р. по 31 грудня 2019 р. - 75 відсотків;
з 1 січня 2020 р. - 100 відсотків суми підвищення пенсії, визначеного станом на 1 березня 2018 року.
Тобто одиниця виміру: відсоток суми підвищення пенсії.
Буквально: 50, 75, 100(%) від різниці ( розмір раніше призначеної пенсії) мінус (відняти) ( розмір раніше призначеної пенсії), що є абсурдом.
4. Окружний адміністративний суд міста Києва 12 грудня 2018 року рішенням № 826/3858/18 Визнає протиправними та нечинними пункти 1, 2 постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 103 та зміни до пункту 5 і додатку 2 Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військ служби, та деяких інших осіб", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 року № 45 "Про затвердження Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".
А саме: «5. Під час перерахунку пенсій використовуються такі види грошового забезпечення, як посадовий оклад, оклад за військовим (спеціальним) званням та відсоткова надбавка за вислугу років на момент виникнення права на перерахунок пенсії за відповідною або аналогічною посадою та військовим (спеціальним) званням».
Згідно до діючої постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року №393 від 17 липня 1992 р:
7. Пенсії обчислюються з розміру грошового забезпечення, з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 р. - страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування з урахуванням таких його видів:
{Абзац перший пункту 7 в редакції Постанови КМ № 1322 від 21.12.2011}
відповідних окладів за посадою, військовим (спеціальним) званням (для осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту щомісячної надбавки за спеціальне звання) та відсоткової надбавки за вислугу років у розмірах, установлених за останньою штатною посадою, займаною перед звільненням;
щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення, крім щомісячних надбавок (доплат), установлених особам, які мають право на пенсію за вислугу років згідно із законодавством і залишені за їх згодою та в інтересах справи на службі) та премії
5. 14 серпня 2019 року КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ приймає постанову N 804: Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян, яка повністю дублює п.2 постанови №103, який визнаний протиправним та нечинним Окружним адміністративним судом міста Києва 12 грудня 2018 року рішенням № 826/3858/18.
Згідно до Конситуції України: Стаття 116. Кабінет Міністрів України:
2) вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина.
6.Таким чином, Кабінет міністрів України:
-не виконав своїх обов’язків щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина, а навпаки свідомо їх погіршив;
-дії Кабінету міністрів України мають ознаки ігнорування рішення суду.
-але дії Кабінету міністрів України З гідно до підпункту 3) пункту 10. Закону України від 6 грудня 2016 року №1774-VIII Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 2, ст.25) є чинними.
Прошу Вас вжити всі можливі заходи до признання підпункту 3) пункту 10. Закону України від 6 грудня 2016 року №1774-VIII Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 2, протиправним та нечинним, який звужує зміст та обсяг існуючих прав і свобод людини(ст..22 Конституції України)
З наступаючим НОВИМ РОКОМ!!!
Перелік осіб які підписали електронну петицію*
* інформаційне повідомлення про додаткову перевірку голосів
1.
Кулініч Юрій Вікторович
20 січня 2020
2.
Руй Олексій Геннадійович
20 січня 2020
3.
Камуз Юрий Васильевич
20 січня 2020
4.
Трофімов Олександр Вячеславович
20 січня 2020
5.
Лопата Володимир Олександрович
20 січня 2020
6.
Шеремереєвич Михайло Михайлович
19 січня 2020
7.
Кирилов Олександр Володимирович
19 січня 2020
8.
Федоренко Ніла Василівна
19 січня 2020
9.
Літвішко Таміла Василівна
19 січня 2020
10.
Пустовіт Світлана Анатоліївна
19 січня 2020
11.
Карпенко Сергій Олександрович
19 січня 2020
12.
Канюка Олексій Федорович
19 січня 2020
13.
Корнєв Геннадій Олексійович
19 січня 2020
14.
Солодкий Віктор Іванович
19 січня 2020
15.
Фурзенко Надія Леонідівна
19 січня 2020
16.
Кохан Олег Владиславович
19 січня 2020
17.
Жуков Олександр Іванович
19 січня 2020
18.
Левіновський Михайло Романович
19 січня 2020
19.
Гребенчук Станіслав Валентинович
19 січня 2020
20.
Кравченко Сергій Володимирович
19 січня 2020
21.
Швед Микола Миколайович
19 січня 2020
22.
Мацегора Валерій Анатолійович
19 січня 2020
23.
Калачик Игорь Анатольевич
19 січня 2020
24.
Боць Георгій Степанович
19 січня 2020
25.
Омельченко Юрій Володимирович
19 січня 2020
26.
Кучерук Олександр Олександрович
19 січня 2020
27.
Пилипенко Николай Николаевич
19 січня 2020
28.
Решетняк Борис Григорович
19 січня 2020
29.
Петров Володимир Олександрович
18 січня 2020
30.
Іванов Віталій Геннадійович
18 січня 2020
293
голосів з 25000
необхідних
Статус: Триває збір підписів
Залишилося 84 дні
Для того, щоб підтримати петицію, необхідно авторизуватися.