№22/087440-еп

Аннулировать военный призыв и больше не возвращаться к этому пережитку Советского Союза, или по крайности заменить его на кратковременные ежегодные военные учения для всех полов и возрастов.

Автор (ініціатор): Соколов Дмитро Ігоревич
Дата оприлюднення: 24 лютого 2020
Це не прохання, це крик! Бо з року в рік одне і те ж саме, скільки вже можна терпіти це свавілля? Всі факти говорять нам про те, що контрактна армія буде більш вигідною, боєздатною та, що головне - людяною! Тепер давайте розглянемо це питання в цифрах, дивіться що в нас виходить - більше ніж 80 млн. грн кожний призов йде на це сумнівне массове дійство + ЗП тим правопорушникам, що власне займаються "полюванням" та отримують зарплатню тупо сидячи у військоматах, ніби їм хабарів мало. Наступна цифра - 109, саме в такій кількості країн відмовились від того щоб принижувати молоде покоління, серед них, є наприклад - Афганістан, Пакістан та Ірак, не кажучи вже про Європейські країни до рівня життя яких ми начебто прагнемо дістатись. Ще одна цифра - 18, не дивлячись на те що людина зростає до 24 років, а соціально незалежною в нашій країні вона взагалі може не стати, в цей вік в нас вже вважається що людина самостійна. Інша цифра 60 років, це крайній вік мобілізації, дійсно яка різниця все одно в нас чоловіки не набагато довше живуть, а так держава у разі чого собі кишені з пенсійного фонду зайвий раз поповнить, так? - Чи може ні, чи може вас це теж вже дістало? Далі 500 - 1000, і це вже не гривень, саме стільки коштує викупити себе з кріпацтва, і разом з тим ви ж прекрасно розумієте скільки отримують ці тилові Полковники і інші сумнівні особи, не зрозумійте неправильно, я проти відкупу, навіть якщо він буде законним, це принципово, бо має бути гендерна рівність. Можна звичайно продовжувати зображувати математика, але я гуманітарій, і тому завершу цю відверту розповідь у більш художній властивій мені манері, я на цьому наголосив, бо я, як і кожен українець, хочу бути індивідуальністю, а мене бриють і загоняють в стадо. Так українці терплячі, ми можемо працювати у Польші на рабських умовах аби тільки не потрапити у ще більше пекло, і до речі заробляючи удвічі більше від контрактників, але ж кожній терплячці колись приходить кінець, ми чудово бачимо і премії депутатів і зарплати начальників начебто державних підприємств, ніхто капітал та власність олігархів захищати не буде, такщо дарма витрачаєте грощі на солдатів срокової служби, вони вас ненавидять, і окремо "дякують" за призов офіцерів - вічна каторга, через яку навіть якщо людина проходить все одно кожен триклятий папірець треба робити через військомАд. Диплом ти зразу по окінченню університета теж не отримаєш, при переході на магістратуру заженуть на абсолютно непотрібну мед.коміссію, навіть якщо призов вже завершився, і навіть якщо ти абітурієнт, сама ж коміссія теж проходить як і все в нас аби як, що б ти не казав, які б справки не приносив, доки у військоматі непобачать грошей - ти здоровий. Ганьба! Огидно жити в країні де таке коїться, а служити тем паче. Але становище ще не піздно виправити - переведіть грощі що витрачаєте на призовників та весь цирк довколо них, і в особливості на "директорів цирку", на контрактників, і ви зробите гарну справу як для однієї сторони, що оказує супротив і не хоче ставати практично безкоштовною робочою силою за 500 грн. на місяць, так і для іншої сторони, що може мріє потримати у руках зброю, але хоче бути впевненою, що буде ризикувати не дарма, впевненою, що держава зможе підставити фінансову подушку у разі необхідності, а не зробити підніжку. Якщо ж все лишити як є, то одного прекрасного ранку ви прокинитесь, а молодь не повернеться з заробітків, вона лишиться там, де цінують людський труд і цінують розум, а не де ти розглядаєшся лише як шмат м'яса. Все буде саме так, особливо враховуючи останні нововведення для ухилянтів.

Теперь приблизительно тот же текст для русскоязычных. Это не просьба,это крик! Потому что из года в год одно и то же, сколько уже можно терпеть этот произвол? Все факты говорят нам, что контрактная армия будет более выгодной, боеспособной и, что самое главное - человечной!Теперь давайте рассмотрим вопрос в цифрах, смотрите что у нас выходит - больше чем 80 млн. грн. каждый призыв идёт на это сомнительное массовое мероприятие + ЗП тем правонарушителям, что собственно занимаются "охотой" и получают зарплату тупо сидя в военкоматах, как будто взяток им уже мало. Следующая цифра - 109, именно в таком количестве стран отказались от того чтоб унижать молодое поколение, среди них, есть например - Афганистан, Пакистан и Ирак, не говоря уже о Европейских странах до уровня жизни которых мы как-будто пытаемся добраться. Ещё одна цифра - 18, не смотря на то что человек развивается до 24 лет, а социально независимым в нашей стране он вообще может не стать, в этот возраст уже считается, что человек уже самостоятелен. Другая цифра 60 лет, это крайний возраст мобилизации, а действительно какая разница всё равно ведь у нас мужчины не намного больше живут, а так государство, в случае чего, себе карманы лишний раз из пенсионного фонда набьёт, да? - Или может быть нет, может вас это тоже уже достало? Дальше 500 - 1000, и это уже не гривен, именно столько стоит выкупить себя из крепостничества, и вместе с тем вы же прекрасно понимаете, сколько получают эти тыловые Полковники и другие сомнительные особи, не поймите неправильно, я против откупа, даже если он будет законным, это принципиально, потому что должно быть гендерное равенство. Можно конечно продолжать изображать математика, но я гуманитарий, и поэтому завершу этот откровенный рассказ в более свойственной мне художественной манере, я на этом сакцентировал внимание, потому что я, как и каждый украинец, хочу быть индивидуальностью, а меня бреют и загоняют в стадо. Да, украинцы терпеливые, мы можем работать в Польше на рабских условиях лишь бы только не попасть в ад похуже, и к слову получая вдвое больше чем контрактники, но ведь каждому терпению когда-то приходит конец, мы прекрасно видим и премии депутатов и зарплаты начальников как-будто бы государственных предприятий, никто капитал и собственность олигархов защищать не будет, так что зря тратите деньги на солдатов срочной службы, они вас ненавидят, и отдельно "благодарят" за призыв офицеров - вечная каторга, через которую даже если человек и проходит, всё равно каждую треклятую бумажку нужно делать через военкомАд. Диплом ты по окончанию университета тоже не заберёшь, при переходе на магистратуру загонят на абсолютно ненужную мед.комиссию, даже если призыв уже окончен, и даже если ты абитуриент, сама же комиссия тоже проходит как и всё у нас абы как, чтобы ты не говорил, какие бы справки не приносил, пока в военкомате не увидят денег - ты здоров. Позор! Отвратительно жить в этой стране, где такое творится, а служить подавно. Но положение ещё не поздно исправить - переведите деньги, что тратите на призывников и весь цирк вокруг них, и в особенности на "директоров цирка", на контрактников, и вы сделаете хорошее дело как для одной стороны, что оказывает сопротивление и не хочет быть практически бесплатной рабочей силой за 500 грн. в месяц, так и для другой стороны, что возможно мечтает подержать в руках оружие, но хочет быть уверенной, что будет рисковать ни за зря, уверенной, что государство сможет подставить финансовую подушку в случае необходимости, а не сделать подножку. Если же всё оставить как есть, то в одно прекрасное утро вы проснётесь, а молодёжь так и не вернётся с заработков, она останется там, где ценят человеческий труд и ценят ум, а не рассматривают тебя исключительно как кусок мяса. Всё будет именно так, особенно учитывая последние нововведения для уклонистов.

And some words in English. The 109 countries and territories have been identified as having no enforced connonoscript....ion, but not Ukraine. For ukrainian army teenagers as a stray dogs! Bosses from army want your money or they are will take your freedom. Politicans spend budget for nothing, becouse enforced connonoscript....ion in this country - it is a big scam, guys not become a solders they become a builders or stuff like that, and they are working for 20 bakses in the one month. Someone must stop it! Lets taking a money from budget just for contract troops and stop kill a freedom. If we want go to NATO we must have all like in countrys who is in NATO. PS: "Make love, not war!"
Перелік осіб які підписали електронну петицію*
* інформаційне повідомлення про додаткову перевірку голосів
1.
Митник Олексій Анатолійович
24 травня 2020
2.
Аскерова Марям Ельханівна
22 травня 2020
3.
Олійник Олександр Анатолійович
21 травня 2020
4.
Летюк Валерій Анатолійович
20 травня 2020
5.
Гришкова Марина Олександривна
19 травня 2020
6.
Малджан Евгения Людвиговна
19 травня 2020
7.
Захарова Марина Манзурівна
17 травня 2020
8.
Стефаник Галина Романівна
14 травня 2020
9.
Гладиш Андрій Михайлович
12 травня 2020
10.
Колесник Світлана Валеріївна
05 травня 2020
11.
Штефаніца Михайло Юрійович
09 березня 2020
12.
Токарева Ольга Вікторівна
09 березня 2020
13.
Хвалюк Володимир Васильович
07 березня 2020
14.
Литвиненко Ангеліна Олександрівна
05 березня 2020
15.
Штрикуль Олег Анатолійович
04 березня 2020
16.
Лисак Олена Вікторівна
04 березня 2020
17.
Григоренко Тетяна Вікторівна
04 березня 2020
18.
Щоголев Олександр Михайлович
04 березня 2020
19.
Лиманський Віталій Вікторович
02 березня 2020
20.
Яценко Леонід Олексійович
02 березня 2020
21.
Косьміна Вікторія Юріївна
01 березня 2020
22.
Дмитренко Анатолій Михайлович
01 березня 2020
23.
Гордєєва Наталія Анатоліївна
01 березня 2020
24.
Скрипниченко Микола Іванович
01 березня 2020
25.
Кріль Петро Карлович
01 березня 2020
26.
Васькова Наталия Ивановна
29 лютого 2020
27.
Абрамчук Володимир Миколайович
29 лютого 2020
28.
Пінега Сергій Михайлович
29 лютого 2020
29.
Белан Олена Станіславівна
29 лютого 2020
30.
Винник Татьяна Витальевна
28 лютого 2020
88
голосів з 25000
необхідних
Не підтримано
Збір підписів завершено