№22/088556-еп

Прохання зустрічі Перезидента України з Roxanne Meadows в Центрі у Флориді для поетапної реалізації Проекту Венера в усьому світі.

Автор (ініціатор): Сидоренко Володимир Іванович
Дата оприлюднення: 10 березня 2020
ПРОЕКТ «ВЕНЕРА» це організація, яка пропонує план дій щодо соціальних змін, який працює в напрямку мирної та стійкої глобальної цивілізації. Він окреслює альтернативу прагненню до того, що права людини - це не паперові прокламації, а спосіб життя.

Ми пропонуємо свіжий цілісний підхід - той, який присвячений питанням людини та довкілля. Це досяжне бачення світлого і кращого майбутнього, відповідне часам, у якому ми живемо, і практичне і здійснене для позитивного майбутнього для всіх людей світу.
Ми виступаємо за альтернативне бачення на відміну від будь-якої соціальної системи, яка раніше існувала. Наші висновки ґрунтуються на багаторічних дослідженнях та експериментальних дослідженнях багатьох людей з різних наукових дисциплін.
Ми закликаємо до прямого підходу до перероблення культури, в якому вікові неадекватності війни, бідності, голоду, боргу, деградації довкілля та непотрібних людських страждань розглядаються не лише як уникнення, але й зовсім неприйнятні.
Проект Венера - справжній план генезису нової світової цивілізації, що ґрунтується на занепокоєнні людини та рекультивації довкілля. Одним з основних принципів є те, що ми працюємо над тим, щоб усі ресурси Землі були загальною спадщиною всіх людей світу. Все, що менше, просто призведе до продовження того самого каталогу проблем, притаманних цій системі.
Досвід говорить про те, що поведінка людини може бути спрямована як на конструктивну, так і на деструктивну діяльність. Це те, про що йдеться у проекті Венери - спрямовуючи наші технології та ресурси на позитивне, для максимальної користі людей і планети, і шукати нові способи мислення та життя, які підкреслюють і відзначають величезний потенціал людського духу. Ми маємо під рукою інструменти для розробки та побудови майбутнього, гідного людського потенціалу.
Проект Венера представляє сміливий, новий напрямок для людства, що спричиняє не менше, ніж повний перегляд нашої культури. Наша пропозиція - це не спроба передбачити, що буде зроблено, лише те, що можна зробити. Відповідальність за наше майбутнє в наших руках і залежить від рішень, які ми приймаємо сьогодні. Найбільший ресурс, який сьогодні є, - це власна винахідливість.
Цілі та пропозиції
Плани проекту «Венера» пропонують суспільству більш широкий спектр вибору, заснований на наукових можливостях, спрямованих на нову еру миру та стійкості для всіх. Завдяки впровадженню глобальної економіки, що базується на ресурсах, та безлічі інноваційних та екологічно чистих технологій, безпосередньо застосованих до соціальної системи, пропозиції проекту «Венера» різко зменшать злочинність, бідність, голод, бездомність та багато інших нагальних проблем, які є загальними для всіх країн сьогодні.
Одним з наріжних каменів висновків організації є той факт, що багато дисфункціональних способів поведінки сучасного суспільства випливають безпосередньо з дегуманізуючого середовища грошової системи. Крім того, автоматизація призвела до технологічної заміни людської праці машинами, і з часом більшість людей не матимуть купівельної спроможності купувати товари та послуги.
Проект «Венера» пропонує систему, в якій автоматизація та технології були б інтелектуально інтегровані в загальний цілісний соціально-економічний дизайн, де головною функцією було б максимізація якості життя, а не прибуток. Цей проект також представляє набір функціональних та практичних цінностей.
Це також ідеально відповідає духовним аспектам та ідеалам, які зустрічаються в більшості релігій у всьому світі. Однак Проект Венери відрізняє те, що він пропонує втілити ці ідеали у робочу реальність.
Фаза 1: Центр у Венері, штат Флорида
Перша фаза довгострокових планів проекту Венера вже завершена. Жак Фреско, футурист, винахідник, промисловий дизайнер та засновник проекту "Венера" зі своїм соратником та співзасновником Роксанною Медоуз завершив будівництво 21-десятинного центру в Венері, штат Флорида, де вони побудували 10 експериментальних будівель у пишному ландшафті представити пропозиції проекту Венера. Відео , компакт-диски та DVD-диски , плакати, брошури, моделі, візуалізація та книги, такі як "Найкраще, що гроші не можна придбати: поза політикою, бідність та війна" , були створені, щоб допомогти підвищити обізнаність щодо цього проекту та його багатьох пропозицій.
Фаза 2: Документальні фільми та виробництво Transmedia
Другий етап включає в себе підготовку документальних фільмів, які допоможуть впровадити цей напрям у світ. Два основні документальні фільми вже завершені: Рай чи Забуття та Вибір - наш .
Друга фаза також включає колекцію історій, розказаних у різних текстових, аудіо- та відеомедіа, які відображають, як би працював світ, який сприймає пропозиції, розроблені Проектом Венери. Ці історії дають позитивне бачення мирного суспільства, в якому всі люди утворюють глобальну сім'ю на планеті Земля. Цивілізація, в якій усі люди займаються прагненням до кращого розуміння світу, яким вони поділяються. Ці історії створені для розважального та навчального досвіду для всіх глядачів.
Фаза 3: Центр управління ресурсами
Проект Венера розпочав розробку своєї третьої фази: Центру управління ресурсами. Цей об'єкт демонструє бачення проекту Венера та буде слугувати кроком для розвитку запропонованої нами мережі міст.
Однією з головних цілей Центру управління ресурсами є створення еволюціонуючого та масштабованого соціального плану, на якому майбутні міста можуть будуватися та розвиватися далі. Це буде зроблено у співпраці зі світовими партнерами та за участю багатьох різних сторін.
Фаза 4: Експериментальне дослідження міста та мережі міст
Наступний етап цілей проекту Венера включає будівництво дослідницького міста. Це нове експериментальне дослідницьке місто було б присвячене роботі над цілями та цілями проекту Венера, а саме:
• Усвідомлюючи декларацію про світові ресурси як загальну спадщину всіх людей.
• Перехід штучних кордонів, які в даний час і довільно розділяють людей.
• Заміна націоналістичних економік на основі грошей на світовій економіці, що базується на ресурсах.
• Допомога в стабілізації світового населення за допомогою освіти та добровільного контролю за народжуваністю.
• Відновлення та відновлення природного середовища найкращим чином.
• Перепроектуйте міста, транспортні системи, сільськогосподарські галузі та промислові підприємства, щоб вони були енергоефективними, чистими та мали змогу зручно обслуговувати потреби всіх людей.
• Поступово переростаючи корпоративні структури та уряди (місцеві, національні чи наднаціональні) як засоби соціального управління.
• Спільний доступ та застосування нових технологій на благо всіх країн.
• Розробка та використання чистих відновлюваних джерел енергії.
• Виробництво продукції найвищої якості на благо світових людей.
• Вимагання досліджень впливу на навколишнє середовище до створення будь-яких мегапроектів.
• Заохочення найширшого кола творчості та стимулювання до конструктивних зусиль.
• Зростання націоналізму, фанатизму та упередженості через освіту.
• Усунення елітарності, технічної чи іншої.
• Прибуття до методологій шляхом ретельного дослідження, а не випадкових думок.
• Покращення спілкування в школах, щоб наша мова відповідала фізичним умовам світу.
• Забезпечення не тільки потреб життя, а й пропонування викликів, що стимулюють розум, підкреслюючи індивідуальність, а не рівномірність.
• Нарешті, готуємо людей інтелектуально та емоційно до змін та викликів, які стоять перед нею.
У межах експериментального міста також планується тематичний парк, який буде розважати та інформувати відвідувачів про можливості для гуманного та екологічно чистого способу життя, заплановані Проектом Венера. У ньому будуть представлені розумні будинки; високоефективні, не забруднюючі транспортні системи; передові комп'ютерні технології; та ряд інших нововведень, які можуть додати значення життю всіх людей - за дуже короткий проміжок часу.
Кругове місто було б перехідною фазою і могло б перетворитися від напівкооперативного грошово-орієнтованого суспільства до економіки, заснованої на ресурсах. Це може стати прототипом для ряду міст, що будуються у різних місцях світу. Швидкість прогресу буде залежати від наявності коштів, зібраних на ранніх етапах, та людей, які ідентифікуються, беруть участь у них та підтримують цілі та напрямки проекту Венера.
У міру розвитку цих нових спільнот і їх отримання більш широкого сприйняття вони можуть цілком складати основу нової цивілізації, бажано через процес еволюції, а не революції.
Насправді ніхто не може передбачити майбутнє. Ми можемо екстраполювати лише наявну інформацію та тенденції. Зростання населення, технологічні зміни, умови навколишнього середовища у всьому світі та наявні ресурси є основними критеріями майбутніх прогнозів.
Не існує єдиної філософії чи точки зору, будь то релігійна, політична, наукова чи ідеологічна, з якою б хтось не брався до питання. Однак ми впевнені, що єдиними аспектами проекту Венери, які можуть здаватися загрозливими, є ті, які інші проектують на нього.
Проект Венери не є ні утопічним, ні орувельським, ні він не відображає мрії непрактичних ідеалістів. Натомість він представляє досяжні цілі, що вимагають лише розумного застосування того, що ми вже знаємо. Єдині обмеження - це ті, які ми накладаємо на себе.
Глобальне цілісне рішення: економіка, що базується на ресурсах
Глобальні проблеми, з якими стикається сьогодні людство, швидко впливають на людей і нації. Зміни клімату, голод, війни, епідемії смертельних захворювань та забруднення навколишнього середовища сприяють довгому переліку глобальних викликів, які ми, як люди, повинні негайно вирішувати перед тим, як якась катастрофа швидко стане неминучою.
Незалежно від політичної філософії, релігійних переконань чи соціальних звичаїв, усі соціально-економічні системи в кінцевому рахунку залежать від природних ресурсів, таких як чисте повітря та вода, рілля, необхідні технології та персонал для підтримки високого рівня життя.
Сучасне суспільство має доступ до найсучасніших технологій і може забезпечити доступними продукти харчування, одяг, житло, медичну допомогу, відповідну освітню систему, а також розвивати необмежену кількість відновлюваної, незабруднюючої енергії, наприклад геотермальної, сонячної, вітрової та припливної.
Тепер можна всім на Землі насолоджуватися дуже високим рівнем життя з усіма перевагами, які може забезпечити процвітаюча цивілізація. Це можна досягти завдяки розумному та гуманному застосуванню науки і техніки.
Особи та групи інтересів регулюються законами, які вимагають максимального прибутку там, де це можливо. Ці закони притаманні грошовій системі, що склалася в більшості країн сьогодні - капіталізму. Основні принципи капіталізму вимагають експоненціального зростання за будь-яку ціну, спричиняючи фінансові катаклізми, такі як Велика депресія 1929-х років у США та недавня фінансова криза 2007-08 років.
Нас розділяють кордони та переконання, які унеможливлюють наше досягнення відповідних рішень, розділяючи їх ідеологічно. Більшість наших проблем сьогодні є технічними, але ми все ще шукаємо рішення за допомогою політичних засобів. Ми повинні визнати, що для усунення цих глобальних загроз потрібне використання методологій, а не особистої думки.
"Ми не можемо вирішити свої проблеми тим самим мисленням, яке використовували, коли ми їх створювали".
Альберт Ейнштейн
Проект «Венера» пропонує цілісний підхід із глобальною соціально-економічною системою, яка використовує найсучасніші технологічні та наукові досягнення для забезпечення максимально можливого рівня життя для всіх людей на Землі. Запропонована система називається економікою, що базується на ресурсах . Термін і значення було придумано Жак Фреско, засновник проекту "Венера".
В економіці, що базується на ресурсах, усі товари та послуги доступні всім людям без необхідності засобів обміну, таких як гроші, кредити, бартер або будь-які інші засоби. Щоб досягти цього, усі ресурси повинні бути оголошені спільною спадщиною всіх жителів Землі. Оснащене найновішими науковими та технологічними чудесами людство могло досягти надзвичайно високого рівня продуктивності праці та створити достаток ресурсів.
Економіка, що базується на ресурсах, стосується трьох основних факторів, а саме: екологічного, технологічного та людського. Ми пропонуємо вам додатково вивчити ці фактори та дізнатись більше про проект Венери та економіку, що базується на ресурсах.
Що визначає нашу поведінку?
Як і у всіх інших живих істот ', наша поведінка багато в чому визначається чинниками в нашому середовищі. Поєднання впливів протягом безлічі подій у нашому житті формує наш характер, і ми беремо на себе певну роль у нашому суспільстві. З того часу, як починають розвиватися наші біологічні почуття, різні впливи навколишнього середовища впливають на нас різною мірою, змінюючи наше сприйняття світу і, отже, нашу поведінку. Очевидно, що розвиток раннього дитинства відображає більшість поведінкових звичок у дорослих. Культура, в якій ми зараз живемо, підкріплює звички, які ми придбали під час дорослішання, і багато небажаних форм поведінки - це лише продукти тривалого впливу шкідливих середовищ.
Творчі середовища
У глобальній економіці, що базується на ресурсах, більшість середовищ створені для заохочення творчості у всіх сферах життя. Системний підхід до дизайну міста призводить до високоефективних методів будівництва в поєднанні з мінімальним витрачанням ресурсів. У багатьох місцях світу природне середовище може визначати методи проектування та будівництво міста. Міста будуть функціонувати як центри досліджень та розробок, інформуючи людей у всьому світі про новітні науково-технічні розробки, а також про поточні глобальні проекти та події, виступаючи містами університетів.
Системи міста
Ми пропонуємо міські системи, придатні для різних екологічних умов. У більшості районів, де земля рівна, оптимальним рішенням були б круглі міста. Системи загального огородження були б більш придатними для місць, де природне середовище є ворожим для людини. Міські міста виступали б лабораторіями для вивчення морських наук, а також рекультивації та розумного використання океанів.
Технологія
Багато людей вважають, що в світі сьогодні занадто багато технологій, і саме ця технологія є основною причиною забруднення навколишнього середовища. Це не так. Саме зловживання та зловживання технологіями мають стати нашою основною проблемою. У більш гуманному суспільстві замість машин для переміщення людей вони скорочують робочий день, збільшують доступність товарів і послуг та продовжують час відпустки. Наш план полягає у використанні нових технологій для підвищення рівня життя всіх людей, отже, вливання машинних технологій вже не буде загрозою.
Технологія кібернетизації
Комп'ютери сьогодні замінюють людський мозок електронним обладнанням, яке маніпулює фігурами, приймає запрограмовані рішення та дає інструкції набагато ефективніше, ніж будь-яка людина. Кібернація - це зв’язок комп'ютерів з автоматизованими системами. Врешті-решт, централізовані кібер-системи будуть координувати всю техніку та обладнання, які обслуговують все місто, націю і, зрештою, світ. Можна вважати це електронною вегетативною нервовою системою, що поширюється на всі сфери соціального комплексу.
Для забезпечення ефективної роботи різних функцій міста всі процеси та послуги оснащені електронними датчиками зворотного зв'язку. Ці датчики узгоджуються із надлишковими, резервними системами, які працюють у разі виходу з ладу або поломки первинних систем міста.
Існуючі ресурси
Існуючі сухопутні та морські ресурси, фізичне обладнання та промислові установки будуть використовуватися для покращення життя всього населення. В економіці, що базується на ресурсах, ми могли б легко виробляти всі необхідні життєві потреби та забезпечувати високий рівень життя для всіх.
Ресурсів на основі економіки дозволить нам використовувати технології , щоб подолати деякі обмежені ресурси за рахунок застосування відновлюваних джерел енергії, комп'ютеризацією і автоматизацією виробництва і запасів, проектування безпечних енергозберігаючих міст і сучасних транспортних систем, забезпечення загального охорони здоров'я і більш актуальною освіта, і найбільше шляхом створення нової системи стимулювання, заснованої на турботі про людину та навколишнє середовище.
Космос
Космічні станції забезпечують переваги безгравітаційного дослідницького середовища. Вони можуть бути повністю автоматизованими та автономними, щоб дозволити технічне обслуговування та самостійний ремонт без втручання людини. Ці космічні станції могли б контролювати ресурси Землі, а також сприяти подальшим дослідженням у галузі метеорології та астрономії, які часто бувають важкими на Землі через атмосферні перешкоди.
Багато інших експериментів можуть бути здійснені в умовах гравітації, зокрема в галузі медицини, хімії та металургії. Крім того, ці космічні станції могли б служити вузлами у всесвітній телекомунікаційній системі, забезпечуючи актуальну інформацію про екосистеми Землі, положення кораблів та авіалайнерів та іншу інформацію, яка стосується жителів кібернетичного світу.
Енергія
Існує багато форм поновлюваних джерел енергії, які могли б забезпечити світ більшою потужністю, ніж поточні глобальні потреби. Згадані нижче джерела - лише деякі приклади відновлюваних джерел енергії. Очевидно, що якщо потенціал лише одного з цих джерел буде ефективно використаний та використаний розумно, він би забезпечив більш ніж достатньо для задоволення поточних потреб в енергії. Об'єднання всіх відновлюваних джерел дозволяє нам побудувати технологічно розвинене суспільство з величезними можливостями.
Сонячна
Сонячна енергія - це перетворення сонячного світла в електрику, або безпосередньо за допомогою фотоелектрики (ПВ), або опосередковано за допомогою концентрованої сонячної енергії (ЦСП). Він має величезний потенціал від зберігання енергії в акумуляторах для приватного використання до великих сонячних установок на суші та в морі. Випромінювання, яке щороку вражає земну поверхню, більше ніж у 10 000 разів перевищує поточні світові потреби в енергії.
Вітер
Потужність сильних наземних і морських вітрів може бути витягнута з повітряного потоку, використовуючи вітрогенератори для отримання механічної або електричної енергії. Енергія вітру багата, відновлювана, широко розповсюджена, чиста, не виробляє викидів парникових газів під час експлуатації та використовує мало землі. Глобальний потенціал видобутку електричної енергії з вітру оцінюється як більш ніж у 5 разів більше загальних щорічних світових потреб в енергії.
Хвиля
Енергія хвилі - це транспортування енергії поверхневими хвилями океану та захоплення цієї енергії для виробництва електроенергії, знесолення води або закачування води у водойми. Місцеположення - берегова, морська та офшорна. Типи відбору потужності включають: гідравлічний таран, еластомерний насос для шлангів, насос до берега, гідроелектрична турбіна, повітряна турбіна та лінійний електричний генератор. Використання енергії, що виробляється хвилями, може забезпечити іншу форму чистого і безмежного джерела енергії.
Приплив
Сила припливу або припливна енергія - це форма гідроенергії, яка перетворює енергію, отриману від припливів, в електричну. Вода, що надходить, міститься у великих водоймах для зберігання, і по мірі того, як відплив гасне, він перетворює водяні колеса, які перетворюють механічну енергію в електричну за допомогою турбін. Хоча електрична енергія, яка в даний час вироблятиметься від припливів, порівняно низька порівняно з іншими відновлюваними джерелами, з новішими технологіями, які можуть використовувати набагато більші обсяги енергії припливів.
Геотермальний
Оскільки вдосконалення технологій перетворення підвищують її здійсненність, геотермальна потужність стане брати більш помітну роль. Легко доступний у різних географічних регіонах світу, як на суші, так і під морем, саме це джерело енергії могло б забезпечити достатньо чистої енергії протягом наступних тисяч років.
Гідроелектрик
Гідроелектрична енергія - це виробництво електричної енергії за рахунок використання сили тяжіння падаючої або проточної води. Через Берингову протоку може бути побудований сухопутний міст або тунель. Основна функція цього періоду полягала б у виробництві електроенергії та приміщеннях для збору та переробки морської продукції. Під поверхнею океану розташовувались тунелі для перевезення пасажирів та вантажів. Ця структура не тільки могла б забезпечити фізичний зв'язок між Азією та Північною Америкою, але також може послужити дорогою для соціального та культурного обміну. Цей сухопутний міст, можливо, послужить основою для розвитку чистої сили плавлення. Трубопроводи для проведення прісної води від танення айсбергів до інших частин світу також можуть бути включені.
Торій
Ядерна енергія на основі торію - це виробництво електричної енергії на основі ядерних реакторів, що споживається в основному за рахунок ядерного поділу ізотопу урану-233, що утворюється з торію родючого елемента. Торій паливний цикл пропонує ряд переваг перед циклом палива урану, включаючи набагато більшу кількість на Землі, чудові фізичні та ядерні властивості палива та зменшення обсягу виробництва ядерних відходів. Торій є ключовим фактором для розвитку нового покоління чистішої та безпечнішої ядерної енергетики. Група вчених з Технологічного інституту Джорджії дійшли до висновку , що поставки торію для виробництва електроенергії може тривати в протягом більш ніж 1000 років.
Осмотичний
Осмотична сила - це енергія, наявна від різниці концентрації солі між морською та річковою водою. Два практичні методи для цього - зворотний електродіаліз (ЧЕРВ) та затримка осмосу (ПРО). Обидва процеси покладаються на осмос із іонно-специфічними мембранами. Ключовим відходом є солоновата вода, і технології були підтверджені в лабораторних умовах. Запропоновані та в даний час розробляються інші методи, такі як метод, заснований на електричній двошаровій конденсаторній технології та метод, заснований на різниці тиску пари. Це ще одне джерело відновлюваної, чистої енергії, яку можна використати.
Перетворення теплової енергії в океан (OTEC)
Для запуску теплового двигуна та виробництва електроенергії OTEC використовує різницю температур між більш холодними глибокими та теплими мілководними та поверхневими водами. Вважається, що ресурсний потенціал для OTEC набагато більший, ніж для інших видів енергетики океану. OTEC також може постачати кількість холодної води як побічний продукт. Це можна використовувати для кондиціонування повітря та охолодження, а багата на поживні речовини глибока океанська вода може живити біологічні технології. Ще один побічний продукт - прісна вода, дистильована з моря. Існує багато застосувань, коли така технологія використовується гуманно та з побоюванням щодо навколишнього середовища.
Підводні турбіни
Океанські течії - це одне джерело природної енергії, яке ніхто до цього не прослуховував. Використовуючи гігантські підводні турбіни з більшою силою обертання або крутний момент, енергія від глибокоокеанських течій, таких як Гольфстрім біля узбережжя Флориди, може бути перетворена в чисту електричну енергію. Ці турбіни, що повільно обертаються, мали б відцентровий сепаратор та дефлектори для запобігання шкоди морському життю. Технологія, яка використовує силу океанських течій, може забезпечити іншу форму чистої та безмежної відновлюваної енергії.
Інформація про різні відновлювані джерела енергії взята з широко відомих джерел, таких як Вікіпедія та веб-сайти компаній та осіб, які спеціалізуються на конкретній технології. Простий пошук на будь-якому з них дасть детальну додаткову інформацію, яка повинна задовольнити чиюсь цікавість. Очевидно, що інтелектуального застосування науки очікує видобуток більш ніж достатньо енергоресурсів.
Будівництво
Будівництво нових міст передбачає також методи, істотно відмінні від тих, що застосовуються сьогодні. Швидкі та надійні будівельні техніки використовують переваги екструзії збірних матеріалів та різних сплавів із характеристиками пам’яті. Матеріали, з яких виготовлено більшість цих будівель, відрізняються високою міцністю, легкою вагою та стійкістю до сторонніх факторів, таких як погода та комахи. Матеріали з характеристиками пам'яті дозволяють забезпечити гнучкість дизайну, а також інтелектуальне використання ресурсів. Кожне з цих рішень нижче - лише приклади того, що можна зробити, якщо ми будемо використовувати науку та технології, що стосуються людини та довкілля.
Автоматизовані будівельні системи
Багатофункціональна машина використовується для підйому та пізніше вставлення збірних деталей корпусу в опорну конструкцію. Хоча ці збірні агрегати складаються із стандартних компонентів, вони мають модульну конструкцію з таким широким та різноманітним набором, що дозволяє досягти максимальної індивідуальної виразності в дизайні інтер’єру та декору.
Автоматизовані крани
Врешті-решт, більша частина будівництва промислових та науково-дослідних комплексів у круговому місті здійснюється робототехнічним обладнанням, яке отримує інструкції через супутник. Автоматизовані крани рухаються по довжині будівлі, встановлюючи підлоги, вікна, штори, стіни, інші покрівлі та інші компоненти. Ці пристрої містять датчики, щоб мінімізувати виробничі аварії або зіткнення з іншими пристроями або живими істотами.
Лазерні екскаватори
Лазерний екскаватор, спрямований через супутник, здатний переплавити землю під ним у розплавлений магмоподібний матеріал. Ця машина здатна змінювати свою форму відповідно до широкого спектру контурів, таких як канали, дороги та водні шляхи.
Промислові роботи
Промислові роботи з багатодоступним доступом використовують величезні інформаційні ресурси, які дозволяють їм приймати команди по супутниковій висхідній лінії зв'язку або на місці. Вони також розроблені для вжиття відповідних дій за відсутності людських директив, поєднуючи масив датчиків та приймачів із складними можливостями прийняття рішень.
Вони здатні впоратися з широким спектром завдань промислового виробництва і здатні підвищити рівень обслуговування та замінити несправні або зношені деталі. Ці мега-роботи спілкуються між собою, щоб координувати доставку необхідних матеріалів для кожного проекту.
Нанотехнології
Майбутнє нанотехнологій пропонує величезний потенціал. Нанотехнологія поєднує оптику та лазери, і в кінцевому підсумку дасть нам змогу збирати речовину, атом за атомом у будь-яку молекулярну структуру. Нанотехнологія призведе до субмікроскопічної революції у всіх галузях, включаючи спосіб, яким ми ведемо людські справи.
Перевезення
Проект Венера пропонує різні транспортні рішення для різних цілей. Перевезення в межах міста та між містами розподіляться між автономними транспортерами, автомобілями та поїздами маглев. Морські перевезення здійснюватимуться вантажоперевезеннями та морськими промислами. Менш доступні напрямки обслуговуватимуться літаками. Пропоновані нижче рішення - лише приклади того, що можна розробити як транспортний засіб, якщо розумно застосувати науку та технологію.
Маглев Транспорт
Потяги, що подорожують магнітною левітацією, зменшують витрату ресурсів і скорочують середній час у дорозі. Ці маглеви подорожують із надзвуковими швидкостями майже постійно. Під'їжджаючи до станції, маглев знижує свою швидкість, і пасажирські відділення зміщуються вбік або піднімаються вгору, коли весь поїзд проходить через станцію. У той же час інші купе з пасажирами, які сідають на борт, зміщуються або опускаються на їх місце. Цей спосіб дозволяє основній частині поїзда залишатися в русі, зберігаючи тим самим енергію. Крім того, знімні багатофункціональні відсіки могли бути спеціально обладнані для обслуговування більшості транспортних цілей.
Вертольоти
Вертольоти мали б нерухомий центр, навколо якого б оберталися ротори, що приводили в рух двигуни на їх кінчиках. Вони будуть розроблені для поєднання найбажаніших атрибутів літаків, вертольотів із нерухомим крилом, літальних платформ. Трансконтинентальні подорожі будуть досягнуті за допомогою сучасних літаків та швидкісних поїздів маглев, які інтегровані у світову транспортну систему.
Аеропорти
Центральний купол аеропорту міститиме повітряні термінали, засоби технічного обслуговування, сервісні центри та готелі. Злітно-посадкові смуги розташовані в радіальній конфігурації, що дозволяє літакам легко злітати під переважаючими вітрами та уникати небезпечних посадок поперечних вітрів. Аварійні станції розташовані на краю злітно-посадкових смуг, які повністю оснащені вбудованою пожежною технікою та аварійними засобами для зупинки. Усі злітно-посадкові смуги будуть обладнані вбудованими спринклерними системами в разі надзвичайних ситуацій. Пасажирів транспортуватимуть до та з аеропорту підземними транспортерами.
Перевізники
Модульні вантажні вантажі складаються з плаваючих, відрізних секцій, які можна швидко завантажувати або вивантажувати. Кількість секцій може змінюватись залежно від кількості доставки вантажу. Коли всі модулі підключені, їх можна приводити в рух як єдине ціле. Потім, коли вантаж прибуде до місця призначення, вибрані модулі можна від'єднати та буксирувати до доків. Передня і задня частина вантажних суден потім з'єдналися б в одне ціле для повернення назад, таким чином уникнувши повернення порожніх ділянок і збереження енергії.
Морське ремесло
Морське судно буде доступне для відпочинку, розвідки та інших занурених заходів. Їх гідродинамічна конструкція дозволить подорожувати з високою швидкістю, безпечно та енергоефективно. Вони забезпечать максимальний комфорт для пасажирів. Їх внутрішня конструкція буде включати флотаційні камери, що зробить їх практично непорушними. Вони можуть бути самостійними та повністю автоматизованими.
Транспортери
Замість автомобільних транспортних засобів у місті всі перевезення здійснюються круговими транспортерами, які називаються транспортерами. Вони рухаються радіально, по колу та вертикалі і виконують функцію ліфтів та автобусів. Круговий маршрут по зовнішніх периметрах з'єднав би транспортерні системи з радіальними та вертикальними розширеннями, що дозволить швидко подорожувати до будь-якої частини міста.
VTOL
В економіці, що базується на ресурсах, набагато більше уваги можна зробити на просуванні медичних, швидких, службових та транспортних засобів. Деякі літальні апарати використовуватимуть систему вертикального зльоту та посадки (VTOL) з трьома синхронними турбінами, що дозволяє забезпечити виняткову маневреність. Деякі літальні апарати можна керувати електродинамічними засобами, що виключає потребу в елеронах, ліфтах, рулях, спойлерах, нахлестах або будь-якому іншому механічному управлінні. На додаток до кращої маневреності та аеродинамічних якостей, ця інноваційна технологія також послужить системою проти обмерзання. У разі аварійної посадки паливо буде викинуто для запобігання пожежам. Ці літальні апарати VTOL призначені для підйому пасажирів та вантажів із застосуванням кільцевих-вихрових повітряних колон. Літаки VTOL приводяться в рух за допомогою різних методів - від вентиляторів, що зводяться до векторів.
Людські фактори
Нашу теперішню культуру керують технічно некомпетентні політики, економіка, орієнтована на дефіцит, та система застарілих цінностей. Для того, щоб ми здійснили перехід до цього нового, гуманнішого суспільства, потрібен квантовий стрибок як у думці, так і в дії. Досвід говорить про те, що поведінка людини може бути модифікована або в напрямку конструктивної, або деструктивної діяльності.
Людський потенціал
Це наш план - спрямування технологій та ресурсів на вирішення проблем на благо для всіх людей і планети та оновлення нашої системи цінностей відповідно до принципів цього нового напрямку. Це в поєднанні з освітою про те, як ставитись один до одного набагато більш значущим чином, може значно зменшити як психічне, так і фізичне напруження і залишити нас вільними в дослідженні та розвитку наших здібностей.
У міру того, як ми зростаємо потребою в таких професіях, як адвокати, банкіри, страхові агенти, персонал з маркетингу та реклами, продавці та брокери, значна кількість відходів людської винахідливості буде ліквідована. Значна кількість енергії також буде заощаджена шляхом усунення дублювання конкурентоспроможних продуктів, таких як інструменти, посуд, горщики, каструлі та пилососи. Лише кілька найвищої якості продукції були б потрібні для обслуговування всього населення замість сотень різних виробничих заводів, на яких папір та персонал випускали подібну продукцію.
Проблеми, з якими ми стикаємось сьогодні, не можна вирішити політично чи фінансово, оскільки вони мають високу технічну природу. Можливо, навіть не вистачить грошей для оплати необхідних змін, але ресурсів є більш ніж достатньо. Ось чому Проект Венера виступає за перехід від монетарного суспільства до можливої реалізації глобальної економіки, що базується на ресурсах.
Функціональний дизайн
Докази свідчать, що життя на Землі розвинулося з наявних факторів навколишнього середовища. Ми можемо бачити, що різні істоти мають різні здібності, але орка не виживе на суші так само, як коня не виживе в океані. Екологічна рівновага може бути порушена через впровадження нових видів, раптову загибель деяких видів, природні небезпеки або техногенні причини. Усі тварини еволюціонували в природних умовах, але людський вид є єдиним, хто здатний повністю перетворити навколишнє середовище на свою користь. З еволюційної точки зору здається, що виживають не найрозумніші чи найсильніші, але ті, що найкраще підходять для зміни навколишнього середовища. Також здається, що бажано, щоб поведінка з нашого боку підтримувала динамічний баланс між усіма природними та техногенними процесами, оскільки це життєво важливо для нашого виживання. Зараз ми маємо знання, ресурси та технічні можливості для цього. Якщо ми хочемо залишити кращий світ для всіх, ми (Homo sapiens) повинні зосередити свої зусилля на управлінні довкіллям таким чином, щоб він міг продовжувати підтримувати наш вид, зберігаючи та відновлюючи необхідний екологічний баланс.
Призначення проти функції
Люди протягом тисячоліть виявили багато різних матеріалів і створили різні види інструментів, щоб допомогти їм у щоденній боротьбі. Від зброї для полювання в перші дні нашої еволюції до композиційних матеріалів, які ми використовуємо в сучасних будівлях сьогодні, більшість предметів, які ми використовуємо в повсякденному житті, розроблені з певним призначенням. Кухонні ножі для хліба, м’яса та риби або духовки для тривалого приготування їжі та мікрохвильові печі для швидкого прогрівання страви. Усі ці пристрої були розроблені для певної мети - їх основна функція - різання хліба або зігрівання вечері. Ці пристрої постійно використовувались, оскільки виконували роботу так, як очікувалося.
Проект Венера пропонує проект глобального суспільства, який має специфічну функцію - підтримку екологічної рівноваги при одночасному покращенні рівня життя всіх членів. Нинішня система посилює дисфункціональну поведінку, тому було б нелогічно вважати, що таке функціональне суспільство може виникати природним шляхом. Нам потрібно розглянути альтернативні способи соціального управління, коли люди звільняються від небезпечної обов'язкової фізичної праці та їм пропонується все необхідне для максимізації потенціалу людей.
Соціальний дизайн
Коли ми говоримо про соціальне управління, ми зазвичай уявляємо собі якусь сутність, яка виконує довільні правила, і більшість людей просто сподіваються, що ці правила справедливі. Але все-таки це відбувається в більшості країн просто тому, що грошова система працює за механізмом «виживання найкращих». Ця тенденція була домінуючою з часів, коли ми були переляканим видом, не знаючи, що таке світ. З моменту використання методів наукими здобули величезну кількість
Перелік осіб які підписали електронну петицію*
* інформаційне повідомлення про додаткову перевірку голосів
1.
Гладиш Тетяна Михайлівна
03 червня 2020
2.
Ворона Микола Григорович
24 травня 2020
3.
Гладиш Андрій Михайлович
12 травня 2020
4.
Пантелєєв Денис Вячеславович
04 квітня 2020
5.
Чепурняк Юрій Михайлович
14 березня 2020
6.
Мовчан Олег Володимирович
10 березня 2020
7.
Мелашкін Олександр Вадимович
10 березня 2020
8.
Сидоренко Володимир Іванович
09 березня 2020
8
голосів з 25000
необхідних
Статус: Триває збір підписів
Залишилося 7 днів
Для того, щоб підтримати петицію, необхідно авторизуватися.