№22/092038-еп

Заборонити впровадження 5G через вкрай негативне його впливання на здоров`я!

Автор (ініціатор): Гордей Юліана Валеріївна
Дата оприлюднення: 07 квітня 2020
Дата відповіді : 20 липня 2020
Відповідь Президента України на
електронну петицію № 22/092038-еп
«Заборонити впровадження 5G через вкрай
негативне його впливання на здоров’я!»,
розміщену на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України
07.04.2020 громадянкою Ю.В.Гордей

Відповідно до статті 40 Конституції України та статті 23-1 Закону України
«Про звернення громадян» мною розглянуто розміщену на вебсайті
Офіційного інтернет-представництва Президента України електронну
петицію «Заборонити впровадження 5G через вкрай негативне його впливання
на здоров’я!», яку підтримали 25 638 громадян.
Дякую усім, хто долучився до цієї петиції, за активну громадянську
позицію.
Вивчення впливу електромагнітних полів на здоров’я людей
здійснюється Міжнародною комісією із захисту від неіонізуючого
випромінювання (далі – ICNIRP) із 1973 року. За результатами досліджень
у 1999 році було розроблено рекомендації до встановлення граничних норм
впливу електромагнітних полів на населення
(https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPemfgdl.pdf) та оновлено
у 2020 році
(https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPrfgdl2020.pdf).
На базі проведених досліджень та рекомендацій ICNIRP Радою Європи
було підготовлено рекомендації 1999/519/EC щодо гранично допустимого
рівня електромагнітного випромінювання в діапазоні частот до 300 ГГц, в
межах якого застосовуються всі відомі радіотехнології, включаючи 3G, 4G,
5G, Wi-Fi, Bluetooth, супутниковий та радіорелейний зв’язок і багато інших.
5G, або п’яте покоління, – це найновіша технологія, яка є наступною після
4G-мережі, що вже існує. Основними радіочастотними діапазонами для 5G в
Європі та світі визначено діапазони частот 700 МГц та
3400-3800 МГц, планується також задіяти більш високочастотні діапазони. Це
дасть змогу передавати великі обсяги даних з мінімальними затримками (одна
з переваг 5G), що так само зробить можливим розвиток нових сервісів та
технологій.
На сьогодні встановлено гранично допустимий рівень електромагнітного
випромінювання для радіотехнічних об’єктів, що працюють у діапазонах дуже
високих, ультрависоких, надвисоких та надзвичайно високих частотах, а саме
в діапазоні частот (хвиль) від 30 МГц до 300 ГГц.
Європейський парламент наголошує, що при виконанні рекомендацій
щодо допустимого рівня електромагнітного випромінювання для радіочастот
5G не несе шкоди людському здоров’ю (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2019-001526-
ASW_EN.html).
ICNIRP також вказує, що при дотриманні встановленого допустимого
рівня електромагнітного випромінювання відсутня шкода здоров’ю людини
від дії електромагнітних хвиль від 100 кГц до 300 ГГц незалежно від
радіотехнології, яка використовується, а саме відсутня шкода для: електричної
активності мозку, нейроендокринної системи, серцево-судинної системи,
нервової системи, терморегуляції, імунної системи, крові та відсутній вплив
на можливий розвиток онкологічних захворювань.
Всесвітня організація охорони здоров’я зазначає, що після багатьох
проведених досліджень не було виявлено шкідливого впливу на здоров’я
бездротових радіотехнологій, у тому числі від 2G, 3G, 4G та 5G. Висновки
ґрунтуються на дослідженнях, проведених у всьому радіочастотному спектрі
(https://www.who.int/news-room/q-a-detail/5g-mobile-networks-and-health).
Таким чином, головним з погляду охорони здоров’я при впровадженні
технології 5G є нормування гранично-допустимих рівнів електромагнітного
випромінювання.
У рамках хартії щодо охорони здоров’я населення та у відповідь на
занепокоєння громадськості стосовно наслідків впливу електромагнітного
випромінювання на здоров’я ВООЗ ще у 1996 році створила Міжнародний
проект електромагнітного випромінювання (далі – Проект ЕМВ), зокрема, для
оцінки наукових доказів можливих наслідків електромагнітного
випромінювання на здоров’я в частотному діапазоні від 0 до 300 ГГц.
Відповідно до інформації, висвітленої в рамках Проекту ЕМВ,
підкреслюється необхідність просування існуючих міжнародних стандартів
щодо врегулювання рівнів електромагнітного випромінювання.
Велика кількість наукових знань щодо електромагнітних полів свідчить
про безпідставність твердження стосовно сприяння мобільних технологій
перенесенню хвороб. Міжнародні організації, що опікуються проблемами
здоров’я людини констатують безпідставність таких припущень і відносно 5G
(інформація Міжнародної комісії із захисту від неіонізуючих
випромінювань (https://www.icnirp.org/en/activities/news/news-article/covid19.html), Всесвітньої організації охорони здоров’я
(https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-forpublic/myth-busters).
Відсутні будь-які докази, що підтверджують сприяння 5G у
розповсюдженні COVID-19 або будь-якої іншої хвороби чи інфекції. На
момент появи COVID-19 переважна більшість країн не мала, і на цей час не
має мереж 5G. Отже, вони навіть теоретично не могли сприяти
розповсюдженню COVID-19. Необхідно зазначити, що 5G є технологічним
розвитком попередніх стандартів, зокрема 4G, а той зі свого боку 3G та 2G, які
упродовж декількох десятків років довели свою безпечність і з погляду впливу
випромінювання, і зважаючи на розповсюдження будь-якої іншої хвороби чи
інфекції, у тому числі COVID-19.
Статтею 19 Конституції України визначено, що органи державної влади
та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією
та законами України.
Законом України «Про Кабінет Міністрів України» встановлено, що Уряд
забезпечує проведення політики у сферах соціального захисту, охорони
здоров’я, а також спрямовує і координує роботу міністерств й інших органів
виконавчої влади.
Водночас слід зазначити, що Указом Президента України від 17.05.2019
№ 242 «Про забезпечення умов для впровадження системи рухомого
(мобільного) зв’язку п’ятого покоління» Кабінету Міністрів України доручено
розробити за участю Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, інших заінтересованих
державних органів та затвердити план заходів на 2019-2020 роки щодо
впровадження в Україні у 2020 році системи рухомого (мобільного) зв’язку
п’ятого покоління.
На сьогодні план заходів на 2019-2020 роки щодо впровадження в Україні
у 2020 році системи рухомого (мобільного) зв’язку п’ятого покоління не
затверджено.
З огляду на зазначене я звернувся до Прем’єр-міністра України та Голови
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та
інформатизації, з пропозицією забезпечити ґрунтовне опрацювання цієї
петиції, вжити заходів, спрямованих на комплексне вирішення порушеного
питання, та інформувати населення нашої країни щодо впливу мобільних
технологій (4G, 5G) на здоров’я людей.

В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
Без клінічно підтвердженої доказової бази по безпечності даного виду зв’язку просимо не вводити його в нашій країні !
Перелік осіб які підписали електронну петицію*
* інформаційне повідомлення про додаткову перевірку голосів
1.
Шупрудько Лілія Олександрівна
07 липня 2020
2.
Меркулов Станіслав Геннадійович
07 липня 2020
3.
Маценко Аліна Євгенівна
07 липня 2020
4.
Отич Софія Олександрівна
07 липня 2020
5.
Гах Наталя Миколаївна
07 липня 2020
6.
Хмелюк Сергій Іванович
07 липня 2020
7.
Мартиненко Ольга Володимирівна
07 липня 2020
8.
Стасенко Віктор Володимирович
07 липня 2020
9.
Лисенко Едуард Олександрович
07 липня 2020
10.
Субботіна Софія Романівна
07 липня 2020
11.
Карманов Максим Олександрович
07 липня 2020
12.
Спиця Ксенія Олександрівна
07 липня 2020
13.
Коваль Оксана Василівна
07 липня 2020
14.
Константі Максим Костянтинович
07 липня 2020
15.
Шевченко Андрій Васильович
07 липня 2020
16.
Ющенко Катерина Сергіївна
07 липня 2020
17.
Шавкун Євген Юрійович
07 липня 2020
18.
Дзюблик Людмила Вiталiiвна
07 липня 2020
19.
Осіння Анна Олександрівна
07 липня 2020
20.
Голуб Леонід Леонідович
07 липня 2020
21.
Комендантова Віра Миколаївна
07 липня 2020
22.
Шолєва Марія Йосипівна
07 липня 2020
23.
Флешер Анастасія Олександрівна
07 липня 2020
24.
Гудзь Катерина Володимирівна
07 липня 2020
25.
Бартош Єгор Тимофійович
07 липня 2020
26.
Чорний Володимир Леонідович
07 липня 2020
27.
Попелюк Назарій Михайлович
07 липня 2020
28.
Бурда Марина Петрівна
07 липня 2020
29.
Метенько Василь Федорович
07 липня 2020
30.
Місечко Вячеслав Юрійович
06 липня 2020
25638
голосів з 25000
необхідних
Успішно підтримано
Збір підписів завершено