№22/096518-еп

Повернути Конституційне право нещепленим або частково щепленим дітям відвідувати дитячі освітні заклади

Автор (ініціатор): Тарасюк Анна Олександрiвна
Дата оприлюднення: 19 травня 2020
Шановний Володимире Олександровичу! Наших дітей у рідній країні дискримінують за станом здоровья, ми звертаємося до Вас з величезною надією як до нашого захисника, нашого дійсно народного гаранта додержання Конституції України прав і свобод людини і громадянина.
Ми-українські батьки з усіх куточків країни, просимо Вас,закликакаємо Вас захистити Конституційне право усіх дітей нашої країни на повноцінну дошкільну та шкільну освіти в освітніх закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності.

Просимо Вас сприяти змінам у законодавстві, які зроблять неможливою дискримінацію дітей за станом здоров‘я, а саме : скасувати положення ст.15 ЗУ «Про захист населення від інфекційних хвороб» щодо заборони нещепленим дітям відвідувати освітні дитячі заклади.
Звертаємося до Вас керуючись:
1. Положення статті 53 Конституції України. «Кожен має право на освіту»
Повна загальна освіта є обов‘язковою.
Держава забеспечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання;»

2. Закон України «Про дошкільну освіту»
Стаття 9. Здобуття дошкільної освіти
Громадяни України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, стану здоров’я, особливих освітніх потреб, складних життєвих умов, місця проживання, мовних або інших ознак мають рівні права на здобуття дошкільної освіти у закладах дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форми власності, а також у сім'ї.
{Частина перша статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2541-VIII від 06.09.2018}

3. Положення статті 64 Конституції України . «Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.
В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень.»
Дякуємо Вам за увагу та маємо величезну надію бути почутими!!!
Перелік осіб які підписали електронну петицію*
* інформаційне повідомлення про додаткову перевірку голосів
1.
Гращенков Николай Николаевич
19 серпня 2020
2.
Шаповал Ельвіра Олександрівна
18 серпня 2020
3.
Думич Марія Вікторівна
18 серпня 2020
4.
Федорус Денис Володимирович
18 серпня 2020
5.
Побережна Альона Ігорівна
18 серпня 2020
6.
Зіневич Вікторія Альфредівна
18 серпня 2020
7.
Тарарощенко Ігор Леонідович
18 серпня 2020
8.
Воробйова Інна Віталіївна
18 серпня 2020
9.
Іванченко Володимир Федорович
18 серпня 2020
10.
Семеняка Оксана Вiталiïвна
18 серпня 2020
11.
Грязнова Ірина Валеріївна
18 серпня 2020
12.
Леонова Светлана Сергеевна
18 серпня 2020
13.
Ахмедзянова Наталія Равілівна
17 серпня 2020
14.
Нікорич Олена Володимирівна
17 серпня 2020
15.
Сагун Віталій Леонідович
17 серпня 2020
16.
Заец Марина Викторовна
15 серпня 2020
17.
Коломієць Ірина Миколаївна
15 серпня 2020
18.
Найко Микола Степанович
14 серпня 2020
19.
Суперека Людмила Олександрівна
14 серпня 2020
20.
Хрищенюк Марина Миколаївна
14 серпня 2020
21.
Хавелко Світлана Юріївна
14 серпня 2020
22.
Лопатін Олег Семенович
13 серпня 2020
23.
Мишньов Олександр Олександрович
12 серпня 2020
24.
Ходченко Федір Сергійович
11 серпня 2020
25.
Павлова Карина Юріївна
11 серпня 2020
26.
Тимченко Оксана Сергіївна
11 серпня 2020
27.
Дзьобан Зоряна Василівна
10 серпня 2020
28.
Бурак Юлія Миколаївна
09 серпня 2020
29.
Смоліч Тетяна Михайлівна
08 серпня 2020
30.
Лозовий Олександр Геннадійович
07 серпня 2020
1383
голосів з 25000
необхідних
Не підтримано
Збір підписів завершено