№22/097388-еп

ВНЕСТИ ЗМІНИ В ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ» ЩОДО ПИТАННЯ «ХТО Є ВИКОНАВЦЕМ ПОСЛУГ» «ОБСЛУГОВУВАННЯ» та «ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ» внутрішньобудинкових мереж в багатоквартирному будинку. ВНЕСТИ ЗМІНИ В ЗАКОН УКРАЇНИ «ОБЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ» ПИТАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

Автор (ініціатор): Єрашова Ольга Валеріївна
Дата оприлюднення: 29 травня 2020
ВНЕСТИ ЗМІНИ В ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ»
ЩОДО ПИТАННЯ «ХТО Є ВИКОНАВЦЕМ ПОСЛУГ» «ОБСЛУГОВУВАННЯ» та «ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ» внутрішньобудинкових мереж в багатоквартирному будинку.

ВНЕСТИ ЗМІНИ В ЗАКОН УКРАЇНИ «ОБЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ» ПИТАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН
В листі №7/15-4687 від 26.04.2011 року Міністарства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України наведені роз’яснення щодо статусу ОСББ як учасника відносин у сфері житлово-комунальних послуг. Згідно даних роз’яснень, ОСББ не може бути ВИКОНАВЦЕМ БУДЬ ЯКИХ ПОСЛУГ, з причини утворення такої установи як НЕПРИБУТКОВОЇ установи, а також з причини того, що визначені законом мета і предмет діяльності ОСББ (ст. 4 Закону України «Про об’єднання співвласників у багатоквартирному будинку» не передбачають провадження об'єднанням господарської діяльності, а тому ОСББ не є суб'єктом господарювання і не може бути виробником або виконавцем житлово-комунальних послуг відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», таким чином ОСББ може бути включно КОЛЕКТИВНИМ АБОНЕНТОМ житлово-комунальних послуг, які можуть надавати або комунальні організації, управитель, ФОП, ТОВ, тобто організації, які ведуть господарську діяльність та мають право реалізовувати роботи та послуги, та сплачувати за виконані роботи податок на прибуток.
в листі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.08.2015 р. № 7/9-10109 наведені роз’яснення, щодо «УПРАВЛІННЯ БУДИНКОМ».
Статтею 14 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (документ 2189-VIII) в редакції від 02.04.2020 року передбачені особливості укладання, зміни і припинення договорів про надання комунальних послуг у багатоквартирному будинку. Абзацами 2 та 3 п. 3 цієї статті зазначено:
«Обслуговування, поточний ремонт внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують надання відповідної комунальної послуги (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і електричної енергії), здійснюються виконавцем такої послуги на підставі відповідного договору із співвласниками. Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують надання відповідної комунальної послуги, здійснюється співвласниками чи залученими ними уповноваженими на виконання таких робіт особами за рахунок співвласників.
Технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових систем електропостачання та газопостачання здійснюються суб’єктом, визначеним співвласниками багатоквартирного будинку, за рахунок співвласників.»

Як можуть звичані співвласники виконувати роботи по капітальним роботам внутрішньобудинкових мереж, коли в листі 7/15-4687 від 26.04.2011 року Міністарства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України роз’яснено, що співвласники взагалі не можуть бути ВИКОНАВЦЯМИ!!! Такої грубої помилки я ще не бачила на рівні законодавства.
КАПІТАЛЬНИЙ ремонт внутрішньобудинкових систем може виконуватись за рахунок співвласників, але в жодному разі не самими співвласниками, які по перше не працевлаштовані у управителя, та за виконання даних робіт співвласники самостійно не сплачують податок на прибуток.

Складається враження, що людина яка готувала Закон України «Про житлово-комунальні послуги»ВЗАГАЛІ ТЕХНІЧНО НЕ ГРАМОТНА З ЦЬОГО ПИТАННЯ,
ЧИМ на думку законотворча відрізняється послуга «ОБСЛУГОВУВАННЯ внутрішньобудинкових мереж» від «ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ внутрішньо будинкових мереж»?????
САМЕ ЦІКАВО – ТАК ХТО Ж Є ВИКОНАВЦЕМ ДАНИХ ПОСЛУГ ?????

В ЗАКОНІ УКРАЇНИ «ПРО ОБЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ» статтею 10 визначено, що Органами управління об'єднання є загальні збори співвласників, правління, ревізійна комісія об'єднання.
До виключної компетенції загальних зборів співвласників відноситься:
- затвердження статуту об'єднання, внесення змін до нього;
- обрання членів правління об'єднання;
- питання про використання спільного майна;
- попереднє (до їх укладення) погодження умов договорів, укладених на суму, що перевищує зазначену в статуті об’єднання, договорів, предметом яких є цінні папери, майнові права або спільне майно співвласників чи їх частина;
- прийняття рішення про реконструкцію та ремонт багатоквартирного будинку або про зведення господарських споруд;
- визначення розміру матеріального та іншого заохочення голови та членів правління;
- визначення обмежень на користування спільним майном;
- обрання та відкликання управителя, затвердження та зміна умов договору з управителем, прийняття рішення про передачу функцій з управління спільним майном багатоквартирного будинку повністю або частково асоціації;
- прийняття рішень про заснування інших юридичних осіб або участь у товариствах.

Для керівництва поточною діяльністю об'єднання обирається правління. Правління має право приймати рішення з питань діяльності об'єднання, визначених статутом.
Правління є виконавчим органом об'єднання і підзвітне загальним зборам.
Порядок обрання та відкликання членів правління, їх кількісний склад та строки обрання встановлюються загальними зборами.
До компетенції правління відноситься:
- підготовка кошторису, балансу об'єднання та річного звіту;
- здійснення контролю за своєчасною сплатою співвласниками внесків і платежів та вжиття заходів щодо стягнення заборгованості згідно з законодавством;
- розпорядження коштами об'єднання відповідно до затвердженого загальними зборами об'єднання кошторису;
- укладення договорів про виконання робіт, надання послуг та здійснення контролю за їх виконанням;
- ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності про діяльність об'єднання;
- скликання та організація проведення загальних зборів співвласників або зборів представників;
- призначення письмового опитування співвласників та утворення відповідної комісії для його проведення.
Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю правління об'єднання на загальних зборах обирається з числа співвласників ревізійна комісія (ревізор) або приймається рішення про залучення аудитора.
Порядок діяльності ревізійної комісії та її кількісний склад затверджуються загальними зборами.
Статтею 3 Кодексу Законів про працю визначено, що Законодавство про працю регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами.
Особливості праці членів кооперативів та їх об'єднань, колективних сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств, працівників підприємств з іноземними інвестиціями визначаються законодавством та їх статутами. При цьому гарантії щодо зайнятості, охорони праці, праці жінок, молоді, осіб з інвалідністю надаються в порядку, передбаченому законодавством про працю.
ЯК В ТАКОМУ ВИПАДКУ РОЗУМІТИ ДІЇ ГОЛІВ ОБЄДНАНЬ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ, які вважають що обсяг робіт, передбачених статтею 10 Закону України ПРО ОСББ ПРАВЛІННЯ – виконавчий орган повинні виконувати без оформлення трудових відносин?????
Отже для уникнення непорозумінь в питаннях трудових відносин голови правління членів правління прошу внести зміни в Закон України про ОСББ, щодо обов’язкового працевлаштування виконавчого органу правління ОСББ та ревізійної комісії ОСББ як штатні одиниці ОСББ, з обов’язковим оформленням трудових відносин згідно вимог КЗПП України та законодавства про оплату праці.
Перелік осіб які підписали електронну петицію*
* інформаційне повідомлення про додаткову перевірку голосів
1.
Хилько Тетяна Володимирівна
01 липня 2020
2.
Білак Василь Іванович
30 червня 2020
3.
Славінська Яна Вікторівна
24 червня 2020
4.
Прохоров Сергій Юрійович
22 червня 2020
5.
Лукашенкова Лілія Василівна
16 червня 2020
6.
Калашнікова Людмила Дмитрівна
15 червня 2020
7.
Кошкина Ольга Владиславовна
15 червня 2020
8.
Воронін Віктор Валерійович
11 червня 2020
9.
Гірченко Юрій Вікторович
10 червня 2020
10.
Павлюченко Лариса Олександрiвна
09 червня 2020
11.
Ткаченко Олена Володимирiвна
08 червня 2020
12.
Семенюк Валерій Петрович
08 червня 2020
13.
Бредіхін Григорій Миколайович
08 червня 2020
14.
Подуруєв Сергій Олексійович
08 червня 2020
15.
Шевченко Володимир Володимирович
08 червня 2020
16.
Клиса Сергій Миколайович
07 червня 2020
17.
Покотілова Ірина Василівна
07 червня 2020
18.
Куліченко Григорій Олексійович
06 червня 2020
19.
Гальцева Анна Олександрівна
06 червня 2020
20.
Нажді Олена Петрівна
06 червня 2020
21.
Бойко Олександр Олександрович
05 червня 2020
22.
Казани Оксана Михайлівна
04 червня 2020
23.
Саркетова Марина Олексіївна
03 червня 2020
24.
Кочегарова Діана Олександрівна
03 червня 2020
25.
Величко Наталія Вікторівна
03 червня 2020
26.
Золотар Тетяна Василівна
03 червня 2020
27.
Салтиков Геннадій Іванович
03 червня 2020
28.
Волов Веніамін Тихонович
03 червня 2020
29.
Майстренко Валерій Георгійович
03 червня 2020
30.
Загорський Артур Едуардович
03 червня 2020
170
голосів з 25000
необхідних
Статус: Триває збір підписів
Залишилося 50 днів
Для того, щоб підтримати петицію, необхідно авторизуватися.